Ekonomický obor nebo řemeslo?

Zaměření na budoucí karieru

Různé ekonomické obory dávají možnost absolventům naučit se základům účetnictví, daní i zpracování textů na počítači. Studenti se naučí mnohým praktickým věcem a mají mít základní manažerské schopnosti, jsou tak směřováni na různé vyšší posty nebo třeba i k vedení vlastní firmy. Tyto obory je vyloženě připravují pro ekonomickou a podnikatelskou praxi, mají větší možnost snáze podnikat. Ale nachází tito absolventi ta očekávaná uplatnění? Díky neustálým změnám zákonů se naučí tyto změny sledovat a stále se učit nové. Třeba obchodní akademie nebo podnikatelské školy nevychovávají úředníky, ale studenty učí mít mnohem větší ambice. Toto ale vede k velké nadprodukci takových mladých lidí a nastává problém, koho vzdělávat v již zmíněných technických a řemeslných oborech? Stát začal, podle očekávání, konečně tyto obory podporovat.
opravna obuvi.jpg

Budoucnost těchto oborů

Lze očekávat, že na zmíněné ekonomické obory a vybrané činnosti se budou stále zvyšovat požadavky a potřeba rozvíjet odbornou kompetenci, na dané posty budou stále častěji přijímáni absolventi VŠ a VOŠ. Můžeme se podívat na statistiku, kolik absolventů VŠ nachází zaměstnání dle své kvalifikace, třeba na úřadech práce je spoustu takových žadatelů, kteří hledají práci a uplatnění ve svém oboru.

Budoucnost technických řemesel

To může být řešení pro technické a učební obory, zde nastává příležitost nabídnout studentům navíc třeba jazykové vzdělání, různé kurzy. Během studia je výhoda získání praktických dovedností v některých podnicích, kde později mohou najít uplatnění a perspektivní zaměstnání. V tomto oboru je také mnohem více nabídek na trhu práce, šikovní řemeslníci se hledají těžko a proto nabídka překračuje poptávku. Kvalitní uchazeč o místo má navíc možnost najít zaměstnání i v malých městech, kde je daleko menší nabídka na trhu práce.
řemeslník při práci.jpg

Zkrátka říká se: " Řemeslo má zlaté dno", řemeslo tedy stále žije a má svůj význam. A všichni chceme nakupovat a užívat kvalitní věci, materiály, tedy vše, co je tvořeno lidskou rukou.