Co je to statutární orgán svj ?

Slyšeli jste už někdy o statutárním orgánu SVJ ? víte co to znamená a jaké funkce tento orgán provádí ?

– V našem článku si povíme co je statutární orgán, jaké jsou podmínky tohoto orgánu, jaká je náplň jejich práce a o co vše se starají.

Co je to statutární orgán SVJ ?

 • jedná se tzv. výbor neboli výkonný orgán společenství daných vlastníků.
 • Je to velice důležitý a nezbytný orgán který má zajišťovat správné fungování tohoto společenství.
 • U statutárního orgánu se můžeme setkat přibližně se třemi variantami.

schůze statutárního orgánu

Náplň práce

 • Jak už je uvedeno výše v článku tento orgán má na starosti správný chod celého společenství.
 • Je určen aby navenek jednal za již zmíněné společenství daných vlastníků
 • Statutární orgán musí plnit veškeré potřebné úkoly které jim nařídí tzv. shromáždění vlastníků

Varianta první – Výbor

 • Nejznámější variantou je výbor
 • Tento výbor se označuje jako tzv. kolektivní orgán protože je složen z více osob.
 • Jak už bylo řečeno statutární orgán je určen pro jednání navenek, co se týče výboru vždy musí vybrat takzvaného předsedu SVJ. Protože právě tento předseda má jako náplň práce zařizovat veškeré tyto věci. Pokud se stane že je potřeba podepsat jakýkoliv právní dokument může ho podepsat předseda nebo místopředseda který v případě nepřítomnosti daného předsedy, předsedu zastupuje. Místopředseda je tedy tzv. pravá ruka předsedy SVJ.
 • Vždy je předem určené že každý člen tohoto výboru jedná sám za sebe.

Varianta druhá – Předseda​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Tato varianta se již považuje za jednočlenný orgán. Členem tohoto orgánu je totiž jenom daný předseda SVJ.
 • Tato varianta se však dá uskutečnit pouze se souhlasem všech společenství vlastníků, Také je potřeba aby se vypsala tzv. povolenka

Varianta třetí – profesionální předseda

 • Opět se jedná o jednočlenný orgán, u kterého je člen pouze profesionální předseda
 • Tuto variantu v poslední době využívají nejvíce.
 • Stejně jako u druhé varianty, budete potřebovat povolení tzv. stanovami, a od všech společenství jednotek

​​​​​​​Podmínky a práva statutárního orgánu

schůze statutárního orgánu 2

 1. vedení vlastníků jednotek
 2. Jednou ročně svolat schůzi či shromáždění společenství vlastníků
 3. Poskytovat veškeré informace všem vlastníkům jednotek
 4. Pravidelně zavádět vyúčtování daných služeb
 5. Vždycky musí veškeré dokumenty ukládat do tzv. sbírky listin
 6. Pravidelně archívovat veškeré zápisy ať už ze schůzí nebo shromáždění
 • V případě že by daný statutární orgán porušil jedno z těchto podmínek a pravidel automaticky odpovídá za škody způsobené SVJ a to podle §2910 občanského zákoníku.
 • Členové nebo právě předseda jsou poté povinni danou škodu uhradit.