Moderní řešení uzamykání garáže – sekční vrata

Sekční vrata jsou nejmodernější, přitom cenově dostupný a zároveň efektivní způsob, jak garáž chránit před nezvanými hosty a před únikem tepla . Jednotlivé lamely mohou být opatřeny izolační vrstvou, což je podstatné tam, kde se místnost garáže vytápí.
bílá garážová vrata.jpg

Příprava k montáži

Před samotnou montáží je třeba zajistit potřebné rozměry stavebního otvoru a jeho přilehlého okolí. Výrobce bude zajímat, jaká je šířka a výška vrat, resp. rozměry po stávajících vratech, případně samotného otvoru u nových výrobků. Dále dodavatele zajímá výška nadpraží. To je rozměr nad horní hranou stavebního otvoru a ten by měl být minimálně 7 cm. Pak je třeba zajistit minimální rozměry obou ostění, jak po levé, tak i pravé straně. Ostění by mělo odpovídat šířce alespoň 10 cm z každé strany.

Další podmínkou pro montáž sekčních garážových vrat je dokončená nosná konstrukce, anebo již začištěný stavební otvor, kam budou vrata posazena.

Musí být bezpodmínečně hotová i podlaha vzhledem k tomu, že se jejich rozměr a ovládací mechanismus přizpůsobuje přesnému rozměru stavební výšky, která se měří od horní vrstvy podlahové krytiny. Podlaha může být zhotovena z betonu s potěrem, z dlažby, z koberce, anebo z vinylu. Dosedová koncovka vrat je opatřena měkkou izolační vrstvou.

Vnitřní stěny garáže i montážního otvoru musí být rovné.

Do místnosti musí být přiveden elektrický proud 230 V, 50 Hz, 6A alespoň do jedné zásuvky, která bude vyhrazena pro ovládání pojezdového mechanismu.
dřevěná garážová vrata.jpg

Montáž

Provádí se pomocí hmoždinek a ocelových vrutů přímo do zdí anebo do nosné či zesilující konstrukce stavebního otvoru. Vodící prvky a pohonný elektromotor lze instalovat i individuálně na přání zákazníka, jde však o nadstandardní zásah a ten je třeba projednat předem.

Na výrobek se vždy vztahuje záruční servis a lze pochopitelně sjednat i pozáruční. Jde především o pohonné části a pohyblivý mechanismus, většinou se však sekční vrata vyrábí s minimálními nároky na údržbu, velmi zřídka dochází k poruchám, zvláště zaviněným samotnou montáží.

Zákazník je obeznámen s drobnou údržbou zařízení, která spočívá v očistě vodicí lišty a v občasné kontrole vodicích kladek, pantů, elektrického přívodu, čistotě lamel včetně abrazivních nečistot zvenčí (písek, bláto apod).