Proč je u nás nulová tolerance alkoholu za volantem


O tom, že ÄlovÄ›k nesmí usednout za volant automobilu opilý, ví snad každý. A každému je také jasné, proÄ to tak je. Nabízí se vÅ¡ak otázka, zda je skuteÄnÄ› nutné, aby v krvi nemÄ›l ani zbytky alkoholu. Koneckonců, v řadÄ› zemí je urÄitá hladina, obvykle do 0,4 promile, tolerována. U nás tomu vÅ¡ak tak není, a pokud vám pÅ™i kontrole naměří byÅ¥ 0,1 promile, Äekají vás potíže.

 

řízení pod vlivem alkoholu je nebezpeÄné

 

To se samozÅ™ejmÄ› setkává s kritikou. Mnozí říkají, že malé množství alkoholu ÄlovÄ›ka nijak neovlivňuje. Není tedy důvod, proÄ jej nepovolit. Takto to totiž znamená, že si nemůžete dát ani douÅ¡ek piva, což nÄ›kterým lidem vadí.

 

Je pravdou, že toto opatÅ™ení bylo zavedeno v dobÄ›, kdy jeÅ¡tÄ› neexistovaly tak pÅ™esné testy, jako máme dnes. V tehdejší dobÄ› pouze ukázaly, zda nÄ›jaký alkohol v krvi máte, Äi nikoliv. Hodnotu jste se nedozvÄ›dÄ›li. Bylo tedy na místÄ› pÅ™ijmout zákon, který jakékoliv množství alkoholu zakázal.

 

následky dopravní nehody

 

Od té doby vÅ¡ak technologie znaÄnÄ› pokroÄila a policisté nyní mají k dispozici pomÄ›rnÄ› pÅ™esné měřicí přístroje. Ty dovedou změřit hladinu alkoholu i s pÅ™esností na setinu promile. Když tedy toto vezmeme v úvahu, nebylo by na Äase zákon upravit? Je pravdou, že urÄité skupiny lidí po tom volají.

 

Zde vÅ¡ak narážíme na další pÅ™ekážku. Ano, je sice pravda, že naÅ¡e technologie pokroÄila, ale zároveň také pokroÄilo naÅ¡e poznání lidského tÄ›la. A zjistilo se, že již i stopové množství alkoholu v krvi dokáže ovlivnit schopnost soustÅ™edÄ›ní a také rychlost reakcí – a to jsou vÄ›ci, které jsou pro bezpeÄné řízení nezbytné.

 

Ve svÄ›tle tÄ›chto objevů je pak jasné, že politika nulové tolerance zůstává zachována. Nikdo totiž nestojí o to, aby se pÅ™ihodila dopravní nehoda jen proto, že se Å™idiÄ jednoho z vozidel pÅ™ed jízdou trochu napil a nepoÄkal, až mu vÅ¡echny stopy alkoholu z tÄ›la zcela vyprchají. Proto je dobré se snažit nÄ›Äemu takovému za každou cenu zabránit.