Kolik ryb chytíš, tolikrát jsi rybářem

Nejvýznamnější český vědec 19. století a vynikající ichtyolog Antonín Frič už tehdy tvrdil, že v našich vodách žije na šedesát rybích druhů, ale jen stěží se najde šedesát rybářů, kteří tyto ryby dokáží bezpečně rozpoznat.
I mnoho rybářů současných si rybí druhy plete. Splést si sumces jinými druhy našich ryb je téměř nemožné. Jen u malých velikostí by byla možná záměna se sumečkem americkým, který však má jako rozlišovací znak na hřbetě kromě hřbetní ploutve ještě tukovou ploutvičku a má 4 páry vousků, což je o jeden víc, než se dá napočítat u sumce velkého. 
ryba v ruce
Avšak drobnější ryby a rybky je možné si poplést – takové ryby jako například cejn, ostroretka, plotice, podoustev a další bývají na pokraji zájmu, tudíž je někteří rybáři dobře neznají a snadno je zamění. Přitom stačí znát několik základních znaků, podle kterých lze tyto druhy bezpečně určit.  
Tak třeba mezi nejčastější chyby patří záměna plotice s perlínem, přitom perlín má oproti plotici posunutou hřbetní ploutev o kousek dozadu. Plotice má hřbetní ploutev v zákrytu s ploutvemi břišními.
ledňáček s rybou
Při rozlišování jelce jesena od jelce tlouště nám pomůže zase řitní ploutev, kterou má jesen vykrojenou dovnitř a tloušť naopak zaoblenou směrem ven.
hlava cejna
Samozřejmě, že jsou případy, kdy není snadné určit, o jakou rybu jde, většinou se jedná o křížence. Některé kaprovité ryby se mohou křížit a pak nesou znaky obou jedinců. Jsou to například právě cejni, plotice, perlíni, jelci, podoustve, cejnci i další menší kaprovité ryby. Jsou to příbuzné druhy a třou se na podobných místech ve stejnou dobu. Takoví kříženci pak nesou znaky obou druhů. Někdy není snadné říct, co to prostě je. Obyčejně je taková ryba na první pohled celkem jasná, ale něco vám na ní jakoby lehce nesedí. Ale i taková ryba se dá určit podle počtu paprsků v ploutvích, počtu šupin na postranní čáře atd.
No schválně, kolik druhů ryb jste za život vlastně ulovili? Umíte je určit a spočítat?